SUPER DIS
Novi igrač na domaćem MP tržištu

Jedan od glavnih elemenata strategije razvoja kompanije DIS u 2018. i 2019. godini odnosio se na kreiranje novog formata marketa pod imenom SUPER DIS. Moderan format prodajnih objekata SUPER DIS za nas je značio osmišljavanje, razvoj i realizaciju celokupnog SUPER DIS koncepta na svim nivoima komunikacije sa krajnjim potrošačima (vizuelni identitet, slogan, print, brending, OOH, BTL aktivacije…)

Related Articles